Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Dương Bửu Hào

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: quận Bình Tân hoặc quận 6 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
em vì đợt dịch nên nghỉ học sức khoẻ lúc đấy không tốt, lẫn việc học online khiến em không hiểu giờ em muốn đi học lại cùng với bạn của em.

Ngày tiếp nhận
29 March 20242024-03-28 18:36:18