Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Bùi Thị Thảm

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bắc Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bắc Giang - Đã học Học xong Lớp 12 - Quận huyện có thể đi học: Việt yên - Bắc Giang

Ngày tiếp nhận
29 March 20242024-03-29 02:40:49