Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Hữu Bằng

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Học xong Lớp 12 - Quận huyện có thể đi học: Hà nội - Hà Nội

Ngày tiếp nhận
29 March 20242024-03-29 09:29:24