Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phan Thị Mỹ

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đà Nẵng

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đà Nẵng - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Quận Sơn Trà - Đà Nẵng
Thông tin chia sẻ
Do gia đình có một số vẫn đề nên bị gián đoạn việc học

Ngày tiếp nhận
29 March 20242024-03-29 10:42:22