Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Thị Ngọc Ngà

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bạc Liêu

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bạc Liêu - Đã học Học xong Lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu
Thông tin chia sẻ
vì gia đình khó khăn nên em đã phải tạm dừng việc học. Bây giờ đã có thể đi học lại nên em mong thầy cô chiếu cố

Ngày tiếp nhận
29 March 20242024-03-29 19:38:32