Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đỗ Thị Thoa

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hưng Yên

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hưng Yên - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Khoái châu - Hưng Yên

Ngày tiếp nhận
30 March 20242024-03-30 01:37:13