Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn thị hoa

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Lào Cai

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Lào Cai - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Tp lào cai - Lào Cai
Thông tin chia sẻ
Chỉ học được vào buổi tối

Ngày tiếp nhận
30 March 20242024-03-30 03:54:18