Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Hồ Văn Tiến

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương

Ngày tiếp nhận
02 April 20242024-04-02 04:40:40