Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Thị Là

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Gò Vấp - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
02 April 20242024-04-02 06:01:53