Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thanh Thủy

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Bình Chánh - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Hiện tại em đã đi làm nhưng em cũng muốn đi học lại thời gian có thể linh hoạt được không ạ

Ngày tiếp nhận
02 April 20242024-04-02 07:40:49