Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phạm Hà Thu

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đà Nẵng

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đà Nẵng - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Liên Chiểu, Sơn Trà - Đà Nẵng
Thông tin chia sẻ
Do hoàn cảnh khó khăn nên em phải nghỉ học khi đang học dở lớp 9 ạ

Ngày tiếp nhận
02 April 20242024-04-02 09:45:43