Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Thân văn trung

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bắc Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bắc Giang - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Thành phố bắc giang - Bắc Giang

Ngày tiếp nhận
02 April 20242024-04-02 11:29:46