Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lâm tấn tài

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Em học hết học kỳ 1 lớp 9 rồi nghỉ , giờ em đăng ký học bổ túc cấp 2 , hay là cấp 3 ạ

Ngày tiếp nhận
02 April 20242024-04-02 18:45:55