Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần minh sang

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Vĩnh Long

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Vĩnh Long - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Thành phố Vĩnh Long hoặc thành phố sa đéc - Vĩnh Long
Thông tin chia sẻ
Hiện đang đi làm cần bằng tốt nghiệp thpt

Ngày tiếp nhận
02 April 20242024-04-02 23:14:33