Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Liêng Thị Ngọc Trâm

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Quận 7 Quận 4 Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
14 April 20242024-04-14 17:51:53