Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê minh chiến

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Định

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Định - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Bất kỳ trong tỉnh - Bình Định
Thông tin chia sẻ
Rất mong muốn được thầy hỗ trợ. Em có thể học ở bình định phú yên hoặc quảng ngãi nếu có lớp ạ.

Ngày tiếp nhận
15 April 20242024-04-15 03:52:35