Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Đưca Huy

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hưng Yên

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hưng Yên - Đã học Học xong Lớp 12 - Quận huyện có thể đi học: Mỹ Hào - Hưng Yên
Thông tin chia sẻ
Em trước đang học lớp 12, hồi đó là kéo dài từ lớp 11, em chơi game ở quán nét rất nhiều, kéo dài đến lớp 12, được 2 3 tháng từ bắt đầu năm học, e vẫn sao nhãng từ trước 11, vay tiền cho này đập chỗ kia, rồi đến lúc không có tiền trả có 250 nghìn, e ngại

Ngày tiếp nhận
15 April 20242024-04-15 08:37:35