Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thanh Tuyền

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: An Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại An Giang - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Long Xuyên - An Giang
Thông tin chia sẻ
Đang đi làm full time

Ngày tiếp nhận
15 April 20242024-04-15 14:58:52