Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phạm Minh Hào

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Ninh Thuận

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Ninh Thuận - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Ninh Hải - Ninh Thuận

Ngày tiếp nhận
15 April 20242024-04-15 15:04:53