Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyen minh tien

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Cần Thơ

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Cần Thơ - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Quận cái răng và quận ninh kiều - Cần Thơ
Thông tin chia sẻ
Do nhà thiếu nợ gđ đổ vở phải nghĩ học sớm tới bây giờ chỉ cần bằng cấp 2 để xin viẹc làm ổn định

Ngày tiếp nhận
16 April 20242024-04-16 01:41:30