Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê nhật thông

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Nai

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Nai - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Huyện thống nhất - Đồng Nai
Thông tin chia sẻ
Gia đình em khó khăn muốn vừa học vừa làm

Ngày tiếp nhận
16 April 20242024-04-16 02:58:28