Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Danh Thị Ánh Nguyên

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Thủ dầu một - Bình Dương
Thông tin chia sẻ
Em đi làm 5h mới về nhiều hôm phải tăng ca tới 9h

Ngày tiếp nhận
16 April 20242024-04-16 05:33:35