Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê Thiết Cương

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 11 - Quận huyện có thể đi học: Quận Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Em mong muốn có cơ hội hoàn thành hết cấp 3, nhưng ban ngày em bận đi làm lao động..

Ngày tiếp nhận
16 April 20242024-04-16 14:43:09