Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đỗ Đạt

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Thừa Thiên - Huế

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Thừa Thiên - Huế - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Thành phố Huế ạ - Thừa Thiên - Huế

Ngày tiếp nhận
21 April 20242024-04-21 10:09:23