Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thị Mỹ Châu

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Tăng Nhơn Phú B quận 9 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
vì vấn đề gđ nên tôi bị trễ 2 năm học, sau đấy là vì điều kiện gđ nên tôi phải đi làm. tổng cả là bij trễ 5 năm rồi ạ.

Ngày tiếp nhận
21 April 20242024-04-21 10:48:18