Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Duy Luân

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Học xong Lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Ở tỉnh Bình Dương - Bình Dương
Thông tin chia sẻ
Em thật sự rất muốn học lại để có thể lo đc cho tương lai ạ

Ngày tiếp nhận
21 April 20242024-04-21 11:45:54