Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Võ Thị Thanh Ngân

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Nai

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Nai - Đã học Học xong Lớp 12 - Quận huyện có thể đi học: Nhơn Trạch - Đồng Nai

Ngày tiếp nhận
21 April 20242024-04-21 15:47:19