Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
thị ngọc trúc

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Kiên Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Kiên Giang - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: phú quốc - Kiên Giang

Ngày tiếp nhận
22 April 20242024-04-22 04:14:27