Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
đậu thị oanh

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Nghệ An

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Nghệ An - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: quỳnh lưu - Nghệ An

Ngày tiếp nhận
22 April 20242024-04-22 05:49:13