Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Ngô Văn Thắng

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Nam Từ Liêm - Hà Nội
Thông tin chia sẻ
Do gia đình khó khăn,không có người làm,bỏ học giúp gia đình

Ngày tiếp nhận
22 April 20242024-04-22 07:45:09