Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Hoàng Đăng Dũng

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Cầu Giấy - Hà Nội

Ngày tiếp nhận
22 April 20242024-04-22 09:40:47