Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Văn Cẩm

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Thừa Thiên - Huế

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Thừa Thiên - Huế - Đã học Chưa hết lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Thành phố Huế - Thừa Thiên - Huế
Thông tin chia sẻ
Có thể học ở Đà Nẵng hoặc Đà Lạt nếu có lớp ạ

Ngày tiếp nhận
22 April 20242024-04-22 14:34:14