Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Ho tan lap

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Kiên Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Kiên Giang - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Tân hiệp, rạch giá - Kiên Giang
Thông tin chia sẻ
Cuộc sống khó khăn nghỉ sớm giờ cần bằng để nâng bằng lái xe

Ngày tiếp nhận
22 April 20242024-04-22 16:37:04