Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thị Thuý An

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Kon Tum

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Kon Tum - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Ngọc Hồi - Kon Tum

Ngày tiếp nhận
23 April 20242024-04-23 02:32:47