Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nghiêm Thanh Chúc

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Đông Anh - Hà Nội
Thông tin chia sẻ
Do bồng bột nên nghỉ học giữa chừng

Ngày tiếp nhận
23 April 20242024-04-23 04:51:24