Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn văn Nam

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Thanh Hóa

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Thanh Hóa - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: TP Thanh Hóa - Thanh Hóa

Ngày tiếp nhận
02 May 20242024-05-02 16:19:45