Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thị Hoa

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đà Nẵng

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đà Nẵng - Đã học Học xong Lớp 12 - Quận huyện có thể đi học: Quận Hải Châu - Đà Nẵng
Thông tin chia sẻ
Gia đình khó khăn

Ngày tiếp nhận
02 May 20242024-05-02 17:02:23