Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
đặng duy vũ dương

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Vĩnh Tân - Bình Dương
Thông tin chia sẻ
Em chưa tốt nghiệp lớp 9 ạ em muốn kiếm trường bổ túc lớp 9

Ngày tiếp nhận
04 May 20242024-05-03 20:58:44