Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Huỳnh thuỵ ái vy

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Tân bình - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Do đi làm sớm nên tôi chưa có bằng cấp 3

Ngày tiếp nhận
04 May 20242024-05-04 04:42:47