Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn đình Hùng

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Phú Thọ

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Phú Thọ - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Thành phố Việt trì - Phú Thọ

Ngày tiếp nhận
04 May 20242024-05-04 07:51:57