Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phan Minh Tiến

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Thuận

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Thuận - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Huyện Tánh Linh - Bình Thuận
Thông tin chia sẻ
Ngày trước điều kiện khó khăn nên không tiếp tục học được

Ngày tiếp nhận
04 May 20242024-05-04 09:11:52