Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đặng Minh thư

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Thái Bình

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Thái Bình - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Huyện hưng hà - Thái Bình
Thông tin chia sẻ
Ko khó khăn

Ngày tiếp nhận
05 June 20242024-06-05 07:20:13