Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Mai Huyền Trang

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đắk Lắk

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đắk Lắk - Đã học Chưa hết lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Huyện cưkuin - Đắk Lắk
Thông tin chia sẻ
Vì bệnh đau đầu và ốm yếu

Ngày tiếp nhận
05 June 20242024-06-05 07:45:26