Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phạm Văn Việt

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bạc Liêu

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bạc Liêu - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Giá Rai - Bạc Liêu

Ngày tiếp nhận
05 June 20242024-06-05 15:30:20