Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
ĐINH TRỌNG TUÂN

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Yên Bái

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Yên Bái - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Thị xã nghĩa lộ - Yên Bái
Thông tin chia sẻ
Trước đây tôi học đến lớp 10 nhưng do gia đình gặp khó khăn tôi đã nghỉ học và đi lao động để kiếm thêm thu nhập. Nhưng do hiện nay đi tìm việc gặp nhiều hạn chế nên tôi muốn tham gia học hết chương trình cấp 3

Ngày tiếp nhận
05 June 20242024-06-05 23:50:40