Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Minh Quý

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Tỉnh Bình Dương - Bình Dương
Thông tin chia sẻ
Mong thầy cô giúp đỡ em ạ

Ngày tiếp nhận
06 June 20242024-06-06 01:53:20