Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
nguyễn thị ngọc

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Vĩnh Phúc

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Vĩnh Phúc - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: tam dương - Vĩnh Phúc
Thông tin chia sẻ
muốn học online được không ạ

Ngày tiếp nhận
06 June 20242024-06-06 14:44:19