Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Mai Thanh Thúy

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Thanh Hóa

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Thanh Hóa - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Huyện nông cống - Thanh Hóa
Thông tin chia sẻ
Mình muốn học online ạk
Học trực tuyến tại nhà qua máy tính hoặc điện thoại

Ngày tiếp nhận
06 June 20242024-06-06 16:10:43