Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thị Phương

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bắc Ninh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bắc Ninh - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Bắc Ninh - Bắc Ninh

Ngày tiếp nhận
07 June 20242024-06-07 00:59:57