Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Khánh Ly

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: quận 3 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
gia đình khó khăn không có điều kiện nên phải dừng việc học

Ngày tiếp nhận
07 June 20242024-06-07 02:22:47